Enoten produktni katalog

Integracija vseh podatkov o vaših storitvah in izdelkih na enem mestu, za vse sisteme.

Upravljanje vseh podatkov o produktih in prodajnih ponudbah na enem mestu za celoten poslovni sistem in partnerski ekosistem postaja ključnega pomena za uspešno poslovanje v digitalni dobi.

Zakaj?

Produktni vodja

Kot produktni vodja želim skrajšati čas uvedbe kompleksnih izdelkov in storitev, da se pravočasno odzovem na potrebe trga.

Vodja informatike

Kot vodja informatike želim zmanjšati število napak zaradi nekonsistentnih podatkov, da imajo moji sodelavci več časa za razvoj novosti.

Produktni vodja

Kot produktni vodja želim boljšo preglednost svojega produktnega portfelja, da pravočasno uvedem nove in ukinem zastarele produkte.

Finančni direktor

Kot finančni direktor želim znižati stroške, povezane z administracijo slabo povezanih delov informacijskega sistema podjetja, da lahko namenim več sredstev za investicije in razvoj.

Enoten produktni katalog

Marandov enoten produktni katalog UPC (unified product catalog) je sistem za vodenje podatkov o izdelkih in storitvah ter njihovih lastnostih in cenikih na enem mestu. S temi podatki UPC nato napaja celoten informacijsi sistem podjetja. Produktni katalog je zasnovan splošno in podpira različne dejavnosti: telekomunikacije, finance, zavarovalništvo, trgovino, logistiko, energetiko in oskrbo s komunalnimi storitvami.

Podatke o izdelkih in storitvah potrebujejo vse poslovne funkcije podjetja, uporabljajo pa se v celotnem informacijskem sistemu. Upravljanje naročil, upravljanje pogodb, CRM, obračunavanje, naročniški portal, mobilna aplikacija za končne uporabnike, e-poslovanje preko vseh kanalov – vse te aplikacije potrebujejo podatke o vaših izdelkih in storitvah.

Ročno vzdrževanje produktnih podatkov v različnih aplikacijah, ki sestavljajo informacijski sistem podjetja, je zamudno, stroškovno neučinkovito in podvrženo številnim napakam, ki kratijo dobro izkušnjo kupcev.

Produktni katalog UPC hrani vse podatke o izdelkih in storitvah na enem mestu in napaja celoten informacijski sistem. Katalog je popolnoma prilagodljiv potrebam posameznega podjetja – tako z vidika vsebine kot tudi integracije z obstoječimi aplikacijami. Vse prilagoditve naredimo z nastavitvami, kar omogoča hitro izvedbo projektov brez zapletenih in zamudnih posegov v programsko kodo aplikacije.

UPC ima certificiran programski vmesnik (API) pri mednarodnem združenju TM Forum.

Primeri modelov
v produktnem katalogu

Glavni gradniki produktnega modela so vir (resource), storitev (service), produkt (product), tržna ponudba (product offering) ter cenik (price). Te gradnike je moč poljubno parametrizirati in jim s tem določiti pomen. Po drugi strani jih lahko medsebojno povezujemo v sestavljene strukture, na primer paketne ponudbe. Za enostavnejšo in hitrejšo uporabo lahko gradnike povezujemo v različne kategorije, ki so prav tako prosto nastavljive in popolnoma prilagodljive posameznemu podjetju.

Enostaven telekomunikacijski širokopasovni paket z internetom in televizijo.

Enostavnemu paketu dodamo storitve na mobilnem telekomunikacijskem omrežju in na ta način tvorimo konvergenčni paket.

Konvergenčnemu paketu dodamo še storitve oskrbe z električno energijo ter digitalne storitve, ki jih nudijo partnerska podjetja. Na ta način tvorimo digitalni paket s partnerskim ekosistemom.

Uporaba UPC

Krmiljenje cen s parametri.

Spoznaj, kako povezati ceno z drugimi produktnimi parametri.

Model virtualke

Spoznaj, kako izdelati model virtualke..

Ponudbe - iPhone

Spoznaj, kako izdelati novo ponudbo in kako jo povezati s paketnimi ponudbami.

Ponudbe - IPTV

Spoznaj, kako izdelati novo IPTV ponudbo in kako ji določiti lastnosti.

Paketne ponudbe

Spoznaj, kako širokopasovno paketno ponudbo povezati z internet, VoIP in IPTV ponudbami.

Storitve

Spoznaj, kako izdelati novo storitev in kako nanjo povezati novo produktno specifikacijo.

Produktne specifikacije

Spoznaj, kako izdelati novo novo produktno specifikacijo, definirati njene lastnosti in jo povezati s tehničnimi storitvami.

Uvoz Excel podatkov

Spoznaj, kako uvoziti velik nabor podatkov z Excel predlogami z vnaprej definiranimi stolpci in validacijo podatkov.

Več informacij

Podrobneje spoznajte enoten produtni katalog, njegove lastnosti in primere uporabe.

- Komercialni opis produktnega kataloga
- Modul SAP Smart Integrator
- Študija primera - Telekom Slovenije
- Enotno upravljanje produktnih podatkov
Marand Icon (contact)

Izboljšajte izkušnje vaših strank!

Prosimo vnesite vaš e-poštni naslov, na katerega vam bomo poslali zaželjeno datoteko: .

Marketing Dovoljenja

Vse shranjene podatke o vas boste lahko odstranili s pomočjo povezave v kontaktni e-pošti, lahko pa nam tudi pošljete s prošnjo za odstranjevanje podatkov.

Za distribucijo marketinškega gradiva uporabljamo lastno applikacijo. Z izpolnitvijo formularja se strinjate s pogoji uporabe ter s prenosom in obdelavo podanih informacij pri Marandu-u. Več o pogojih zasebnosti

Trenutno ne moremo poslati e-maila. Prosimo uporabite spodnji link za prenos datoteke.